In memoriam: Piet Griffioen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons verenigingslid en actieve vrijwilliger,

 

Piet Griffioen

 

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Truus, kinderen en verdere familieleden, die wij heel veel sterkte toewensen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Bestuur, leden en vrijwilligers

Voetbalvereniging UD Weerselo