Notulen jaarvergadering 2018

De notulen van de jaarvergadering van afgelopen november zijn op te vragen bij Patrick Kok (voorzitter@udweerselo.nl).