(Update) Staat van de velden

De komende dagen mag geen van de velden gebruikt worden, ook het kunstgrasveld niet. Hoewel de temperaturen stijgen, zit de vorst nog in de grond. Hierdoor kan het water niet of nauwelijks afgevoerd worden. Gebruik kan leiden tot blijvende schade aan zowel de 'gras'mat als de onderliggende lagen.

De consuls.