In memoriam: Gerard Weiden

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van,

 

Gerard Weiden

Gerard was het lid van UD met het langstdurende lidmaatschap (73 jaar).Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar familie, vrienden en bekenden, die wij heel veel sterkte toewensen.

 

Bestuur, leden, vrijwilligers,

Voetbalvereniging UD Weerselo