Gedragscode

Van al onze begeleiders verwachten wij dat ze zich aan de gedragscode houden zoals deze door het NOC*NSF is opgesteld.

Een trainer, coach of begeleider:

 • zorgt voor een veilige omgeving.
 • kent en handelt naar de regels en richtlijnen.
 • is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
 • is zich bewust van de machtsongelijkheid ens (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet.
 • respecteert het priveleven van de sporter.
 • tast niemand in zijn waarde aan.
 • is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor d esport in diskrediet wordt gebracht.
 • neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • ziet toe op de naleving van regels en normen.
 • is open en alert op waarschuwingssignalen.
 • is voorzichtig.
 • drinkt tijdens het coachen van jeugdteams geen alcohol en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken.

Deze gedragscode, met uitgebreide beschrijving en beeldmateriaal, is te vinden via de site van het NOC*NSF.

Binnen het project 'Houdt UD Trots!' zijn er, in sommige gevallen, concretere afspraken en regels vastgelegd. Deze zijn opgedeeld in drie categorie├źn: richtlijnen voor trainers, richtlijnen voor coaches en leiders en richtlijnen voor bezoekers van de kantine. De regels, afspraken en richtlijnen zijn in onderstaande PDFs te vinden

Richtlijnen voor trainers
Richtlijnen voor coaches en leiders
Richtlijnen voor bezoekers van de kantine

Vertrouwenspersoon

Ronald Pots
06-22933085
rhmpots@hotmail.com

Aannamebeleid vrijwilligers

Het aannamebeleid van vrijwilligers binnen UD is voornamelijk gebasseerd op referenties ('ons kent ons'). Onderstaande punten worden altijd nagelopen wanneer een nieuwe vrijwilliger aangesteld wordt.

 • Met elke vrijwilliger wordt een kennismakingsgesprek gehouden.
 • Wanneer vrijwilligers van een andere club komen, wordt contact gezocht met de vorige club.
 • Voor elke vrijwilliger wordt een VOG aangevraagd.
 • Begeleiders van teams worden lid van de KNVB.
 • Vrijwilligers worden bekend gemaakt met de gedragscode.