Ledenadministratie

Contributie

Voor het seizoen 2023-2024 gelden de volgende contributies:

Senioren, veld € 240,-
Senioren, zaal € 225,-
Senioren, veld en zaal € 330,-
Junioren € 175,-
Pupillen € 145,-
Rustende leden € 85,-

N.B. Ieder eerste kind uit een gezin betaalt volledig. Alle volgende kinderen krijgen een reductie van € 9,- uitgezonderd onder 7, onder 8 en onder 9 (de F-pupillen).. Deze regeling geldt uitsluitend voor hen die financieel ten laste vallen aan de ouders en betreft als zodanig ook de senioren.

Voor langdurig geblesseerden, minimaal drie maanden, bestaat de mogelijkheid dat de contributie wordt aangepast. Inlichtingen hierover bij de penningmeester. Leden die niet voldaan hebben aan de financiële verplichtingen, worden voor de competitie uitgesloten. De contributieadministratie wordt verzorgd door Astrid Plegt.

Beeindiging Lidmaatschap

Dit moet gebeuren voor 15 mei. Bij te late opzegging wordt voor de senioren € 25,- en voor junioren € 15,- berekend. Afmelden kan uitsluitend bij Astrid Plegt.

UD werkt met automatisch incasso. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder nieuw lid en een ieder, die nog niet eerder automatisch betaalde, een machtigingsformulier. We verzoeken U dit formulier z.s.m. te ondertekenen en te retourneren aan de contributie-administratie, Arienstraat 21, 7595 XH te Weerselo. De contributie wordt dan automatisch in vier termijnen (na ieder kwartaal) van uw rekening geboekt. Elk lid wordt vriendelijk verzocht om gebruik te maken van deze betaalwijze. Het leidt er toe dat de inning administratief sterk vereenvoudigd wordt.

Voor degene die geen machtiging afgeeft is gespreide betaling niet mogelijk. Bovendien wordt aan deze leden administratiekosten in rekening gebracht ad € 3,-.

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Astrid Plegt, Arienstraat 21, 7595 XH, Weerselo. Telnr: 0541-662094. E-mail: ledenadministratie@udweerselo.nl. Adreswijzigingen graag zo spoedig mogelijk doorgeven.