Aankondiging: buurtvoetbal 2020 op 30 mei!

Voor alle inwoners van Weerselo:

Zaterdag 30 mei Buurtvoetbaltoernooi

Dit jaar wordt er door UD weer een buurtvoetbal toernooi georganiseerd voor heel Weerselo (voetballers en niet voetballers) en wel op zaterdag 30 mei a.s.(Pinksterzaterdag). Een toernooi voor zowel Dames als Heren.

Als u met uw buurt de strijd wilt aangaan met andere buurten, meld u zich dan nu aan op activiteiten@udweerselo.nl graag onder vermelding van uw buurtnaam en de naam en mobiel nummer van de contactpersoon.

Zet deze datum alvast in uw agenda !!

Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Activiteitencommissie UD