Hervatting training senioren - regels

Regels training m.b.t. coronavirus

De senioren beginnen vanaf komende week (19-05) weer met trainen. Ook hiervoor gelden veelal dezelfde regels als al eerder gedeeld voor de jeugd. Voor de volledigheid kun je ze hieronder nog een keer nalezen.

Door de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt zijn er vooral veel randzaken die anders ingericht gaan worden. Alle voor UD specifieke regels zijn afgeleid van het protocol zoals dat opgesteld is door de NOC*NSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol).

Algemeen

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.

Naast de geldende hygiëne regels zijn er voor sporters ook regels voorgesteld om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken.

Voor sporters

 • Houd afstand!
 • Niet eerder dan 10 minuten voor de start van de training op het sportpark.
 • Kom alleen. Er is geen publiek toegestaan.
 • De kantine en kleedkamers zijn gesloten. Omkleden en douchen dient thuis te gebeuren.
 • Ga voor vertrek thuis naar het toilet.
 • Start- en eindtijden zullen strikt worden nageleefd om vermenging tussen groepen te voorkomen.
 • Er zal te allen tijde een coördinator aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Volg de aanwijzingen ter plekke op.

Specifiek voor UD

Op het sportpark zijn delen afgezet om vermenging van trainingsgroepen te voorkomen. Daarnaast geldt er een éénrichtingsregel wat betreft het betreden en verlaten van het sportpark.

 • Het betreden gebeurd via de hoofdingang van het complex.
 • Verlaten gebeurd via de zij-ingang via het trainingsveld (kant Bruggink)

Tot slot

We kunnen dit alleen in goede banen leiden met een ieders medewerking. Alleen samen zorgen we ervoor dat we bij UD weer kunnen, en kunnen blijven, voetballen!

Alvast bedankt voor jullie medewerking,

Bestuur UD