In memoriam: Fons Kleijsen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid

 

Fons Kleijsen

 

Jarenlang was hij betrokken als speler, trouwe supporter en sponsor van UD 7. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe, om dit verlies te verwerken.

 

Bestuur, leden en vrijwilligers

vv UD Weerselo