Regels muziek in de kantine aangescherpt

Na klachten uit de buurt worden de regels m.b.t. het gebruik van de muziekinstallatie in de kantine aangescherpt. Vanaf 23.00 uur 's avonds wordt de volumeknop teruggedraaid, en vanaf 23.30 uur gaat de muziek uit. We hopen op, en verwachten, ieders medewerking in het naleven van deze regels, zodat we onze buren niet meer tot last zijn.

Bedankt,

Bestuur UD