Reminder: Buurtvoetbal 2019!

Inwoners van Weerselo,

Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 8 juni Buurtvoetbaltoernooi.

Dit jaar wordt er door UD een buurtvoetbal toernooi georganiseerd en wel op zaterdag 8 juni a.s. (Pinksterzaterdag). Een toernooi voor zowel Heren als Dames.

Bij voldoende deelname willen we voor de dames een eigen toernooi organiseren.

Overzicht spelregels:

  • We spelen 7 tegen 7 op een half veld.
  • Minimum leeftijd vanaf 16 jaar (vanaf A-jeugd)
  • Alleen met spelers uit eigen buurt, geen spelers uit andere buurten of buitenstaanders
  • Spelen volgens de regels van de KNVB

Als u met uw buurt de strijd wilt aangaan met andere buurten, meld u zich dan nu aan op activiteitencommissie@udweerselo.nl

Graag onder vermelding van uw buurtnaam en de naam en mobiel nummer van de contactpersoon.

Binnenkort zullen ook de bij ons bekende contactpersonen per buurt persoonlijk worden benaderd.

Activiteitencommissie UD.