Visie en Missie UD

Om het bestuur van UD te 'helpen' bij het besturen van de vereniging is een 'Missie en visie' document opgesteld. Hierin wordt onder woorden gebracht welke waarden we als vereniging belangrijk vinden en wat we willen bereiken. Dit zijn niet 'zomaar mooie woorden', maar zaken waar we als vereniging voor staan.

Het document is te vinden via deze link en via Informatie > Informatie Leden.