Zaterdag 8 juni - Buurtvoetbaltoernooi

Dit jaar wordt er door UD een buurtvoetbal toernooi georganiseerd voor geheel Weerselo (voetballers en niet voetballers) en wel op zaterdag 8 juni a.s.(Pinksterzaterdag).

Aanvang 13:00 uur, een toernooi voor zowel Heren als Dames. De buurtvertegenwoordigers zijn inmiddels benaderd.

Als u met uw buurt de strijd wilt aangaan met andere buurten, meld u zich dan nu aan op activiteitencommissie@udweerselo.nl, graag onder vermelding van uw buurtnaam en de naam en mobiele nummer van de contactpersoon.

Opgave voor 14 mei a.s.

Buurtindelingen zijn te vinden in de bijgevoegde afbeeldingen. Het regelement en de contactpersonen per buurt zijn hieronder te downloaden.

Activiteitencommissie UD.

 

Regelement

Contactpersonen