Buurtvoetbal 2021 - 17 juli

Inwoners van Weerselo

Noteer  alvast in uw agenda:

zaterdag 17 juli Buurtvoetbaltoernooi

Zoals het er nu naar uitziet kan het buurtvoetbal doorgang vinden. Natuurlijk onder voorbehoud, maar we gaan van het positieve uit! Wat ons betreft houdt dit ook in dat dat er “vrij” kan worden gevoetbald en dat er sprake is van een gezellige derde helft. Mocht het toernooi geen doorgang kunnen vinden, communiceren we dit z.s.m.

Sportieve groet,

Activiteitencommissie UD