Buurtvoetbal 2023 - Zaterdag 27 mei (pinksterzaterdag)

Voor alle inwoners van Weerselo:

Zaterdag 27 mei 2023 Buurtvoetbaltoernooi

Dit jaar wordt er door UD weer een buurtvoetbal toernooi georganiseerd voor heel Weerselo (voetballers en niet voetballers) en wel op zaterdag 27 mei a.s. (pinksterzaterdag).

Een toernooi voor zowel Dames als Heren. Als u met uw buurt de strijd wilt aangaan met andere buurten, meldt u zich dan nu aan via activiteiten@udweerselo.nl, graag onder vermelding van uw buurtnaam, en de naam en mobiele nummer van de contactpersoon. Zet de datum alvast in uw agenda!

Tevens zullen alle buurtvertegenwoordigers van vorig jaar persoonlijk worden benaderd.

Buurtvoetbalcommissie UD.