Corona update UD Weerselo - 21 augustus 2021

Weerselo, 21 augustus 2021

 

Geachte leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, sponsoren en andere belanghebbenden van U.D. Weerselo,

Het Coronavirus heeft inmiddels al meer dan een jaar grote impact op onze samenleving. De effecten duren veel langer en zijn veel ingrijpender dan wij vorig jaar omstreeks deze periode konden vermoeden. Het virus heeft gezorgd voor veel menselijk leed, het normale leven is ontwricht. De meesten van ons zullen dan ook niet met veel plezier terugkijken op het afgelopen jaar.

Vanzelfsprekend ervaren wij ook bij U.D. Weerselo op vele fronten de gevolgen van het virus. Het belangrijkste is de gezondheid en het welzijn van spelers, vrijwilligers en sponsoren. Velen van ons zijn helaas zelf, en/of in de directe omgeving, geconfronteerd met het verwoestende effect van het virus op gezondheid en welzijn. Hiermee vergeleken vallen de effecten op andere fronten volledig in het niet.

Over het effect op sportief gebied kunnen wij kort zijn: de KNVB heeft de competities en bekertoernooien afgelopen seizoen stil gelegd en besloten dat die voor amateurverenigingen niet meer zouden worden uitgespeeld, maar gelukkig mogen alle teams zich weer voorbereiden op aankomend voetbalseizoen! Leden en vrijwilligers zijn volop in touw om van het nieuwe voetbalseizoen een succes te maken.

De effecten op financieel gebied willen wij iets meer toelichten. Wij hebben natuurlijk afgelopen jaar onze kantine- inkomsten en de inkomsten die wij normaliter genereren door de periodieke activiteiten moeten missen. Ondanks dat wij gebruik konden maken van financiële compensatieregelingen missen wij een flink deel van onze inkomsten. Omdat kosten doorlopen hebben wij fors moeten snijden in onze uitgaven, waardoor wij op dit moment verkeren in financieel onzekere tijden. Het betalen van contributie door de leden en de sponsorinkomsten zijn meer dan ooit essentieel voor het voortbestaan van U.D. Weerselo. Wij vinden het uniek dat zowel leden als sponsors onze club trouw blijven en contributie en sponsorbijdragen voldoen. Dit toont de saamhorigheid en veerkracht van U.D. Weerselo als vereniging!

Wij zijn als bestuur trots op al onze leden, vrijwilligers en sponsors die U.D. Weerselo half zijn blijven staan. Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers die ondanks Corona alle activiteiten voor de jeugd en senioren waar mogelijk draaiende hebben gehouden. Maar ook werkten zij hard om het sportpark, de velden, kleedkamers, trainingsmaterialen, tenues, de kantine en het groen up-to-date en in goede staat te houden.

Blijf gezond en tot op ons sportcomplex!

Met sportieve groet,

Bestuur UD Weerselo