Het slopen is begonnen!

Na het akkoord op de ingelaste ledenvergadering van 5 juli voor het voortzetten van de verbouwing van de kleedkamers, zal deze week met de sloop begonnen worden. Hiervoor hebben we echter de hulp nodig van de leden. Van elk team zullen op verschillende avonden enkele leden gevraagd worden te helpen met de werkzaamheden.

Hiervoor is een schema opgesteld waar de avond, elftal en benodigd aantal leden staan vermeld. Voor gereedschap wordt gezorgd.

Wij hopen op een goede opkomst.

De bouwcommissie.