Iedereen is welkom bij UD

Bij onze club is iedereen welkom! Wij maken op geen enkele wijze onderscheid in wie wij wel of wie wij niet als lid verwelkomen. Of het nu om nationaliteit, taal, sociale klasse, geloof, sexe, achtergrond of overtuiging gaat, iedereen moet kunnen voetballen bij UD.

Wij zijn altijd alert op signalen of meldingen omtrent discriminatie en zullen degenen die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie aanpakken.

Wij verwachten ook van onze leden dat zij op geen enkele wijze anderen doelbewust kwetsen. Laten wij er samen voor zorgen dat iedereen met plezier kan voetballen bij UD!