In memoriam: Gerard Wolbers (L.P.)

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid en vrijwilliger

Gerard Wolbers (L.P.)

Voor zijn jarenlange inzet binnen onze vereninging zijn wij hem heel veel dank verschuldigd. Wij verliezen met hem een markante persoonlijkheid binnen onze vereniging.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar familie, vrienden en bekenden, die wie heel veel sterkte toewensen.

Bestuur, kantinecommissie, leden en vrijwilligers

vv UD Weerselo