In memoriam: Theo Oude Luttikhuis

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

 

Theo Oude Luttikhuis

 

Theo heeft zich in het verleden als vrijwilliger actief ingezet voor UD en was de laatste jaren trouwe supporter.Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Paula, kinderen en verdere familieleden, die wij heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

Bestuur, leden en vrijwilligers

Voetbalvereniging UD Weerselo