In memoriam: Truus Griffioen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze vrijwilligster

 

Truus Griffioen

 

Vele jaren was zij als kantinemedewerkster betrokken bij onze vereniging.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

 

Bestuur, leden en vrijwilligers

vv UD Weerselo