In memoriam: Willy Vreeswijk

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid en actieve vrijwilliger

 

Willy Vreeswijk

 

Door de jaren heeft Willy vele en verscheidene taken vervuld. Hij was een UD-man in hart en nieren en een graag gezien persoon binnen onze vereniging.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Yvonne, kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden, die wij veel sterkte toewensen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Bestuur, Fairplay commissie, Vutters, scheidsrechters, leden en vrijwilligers,

vv UD Weerselo

Op verzoek van de familie hebben wij besloten namens UD Weerselo geen advertentie te plaatsen en bloemstuk te sturen. Er is gekozen om een bedrag te doneren aan een goed doel welke wij t.z.t. zullen bepalen gezamenlijk met de familie.