Ingelaste ledenvergadering - donderdag 5 juli

Aan alle leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een tweede ingelaste ledenvergadering. Deze vergadering zal wederom in het teken staan van de nieuwbouw. Ook deze keer betreft het een keuze welke door de leden gemaakt moet worden.

De vergadering vindt plaats op donderdag 5 juli in de kantine van ons sportpark, aanvang 21.00u.

Tot dan,

Het Bestuur

NB. De agenda is hieronder te vinden en op het infobord bij UD.

-------------------

Agenda ingelaste ledenvergadering (5 juli 2018)

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Vaststellen notulen ingelaste ledenvergadering dd. 1-3-2018 (zijn op te vragen en liggen ter inzage in de bestuurskamer)
  5. Gebouw (stemronde)
  6. Rondvraag
  7. Sluiting