Jaarvergadering 2017 - Leden UD Weerselo stemmen vóór verbouwing

UD Weerselo heeft de plannen voor de voorgenomen verbouw en nieuwbouw van het complex gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering. De leden stemden unaniem in met het plan.

WEERSELO - Donderdagavond 7 december was de algemene ledenvergadering van voetbalvereniging UD Weerselo. De agenda was ruim twee weken gepubliceerd en een nagenoeg volle kantine was het resultaat.

Voorzitter Patrick Kok opende de vergadering. Allereerst werd er in verband met het overlijden van verenigingslid en fanatiek vrijwilliger, Piet Griffioen, een minuut stilte gehouden.

Vervolgens haalde de voorzitter opvallende zaken aan van het afgelopen seizoen: het na enkele jaren vechtende UD 1 degradeerde dan toch naar de vijfde klasse, de vereniging kon ook enkele kampioenschappen vieren, de discussie ‘rubbergranulaat’ kwam aan de orde en er werd verteld over de vernieuwde organisatiestructuur en het opknappen van de kantine.

Secretaris Thijs Kok las het algemeen verslag voor. In een kort verslag werden alle belangrijke zaken van het voorbijgaande seizoen aangehaald, waarna het de beurt was aan de penningmeester voor het financiële verslag. Het zag er goed uit en de vereniging mag zich gezond noemen. De kascommissie, onder leiding van Henk Wolbers, bevestigde dit.

Verbouw & nieuwbouw

Hoogtepunt van de vergadering was de presentatie van de voorgenomen verbouw en nieuwbouw. De kleedkamers zijn toe aan renovatie. Ook komen er twee kleedkamers bij. Er werden enkele fraaie tekeningen en schetsen gepresenteerd. Het enthousiasme daarover was zichtbaar bij de leden. Vooral de uitbreiding van de balustrade tot een groot terras werd hartelijk ontvangen. Na uiteenzetting van het financiële plaatje achter deze verbouwing stemden de leden unaniem in met dit grote plan dat in het voorjaar van 2018 een aanvang moet krijgen.

Bestuurswisselingen

Na vele jaren bestuurslid te zijn geweest als afgevaardigde van de kantine commissie nam Jan Gerrit van de Belt afscheid als bestuurslid. Wel blijft hij nog in de commissie. Als zijn opvolger werd Martin Analbers gepresenteerd. Naast Martin trad ook Thijs Banierink toe tot het bestuur als afgevaardigde van de Communicatie Commissie.

Jubilarissen

Dit jaar was er slechts een handje vol jubilarissen. 25 jaar lid van de club waren Niels Asveld, Hans Imming, Ivan Oude Wolcherink, Aboud Said en Theo Carbaat. 40 jaar lid was Jan Haarman. Marcel Plegt mocht zijn 50-jarig jubileum vieren.

De voorzitter sloot de vergadering met de mededeling dat het contract met hoofdtrainer Frank Bruins voor een jaar was verlengd. Iedereen werd bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris Thijs Kok, e-mail secretaris@udweerselo.nl