Notulen Algemene Ledenvergadering

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 december jl. zijn beschikbaar. Mocht u deze in willen zien dan zijn deze op te vragen bij de secretaris of stuur een mail naar secretaris@udweerselo.nl

Het bestuur.