Regels jeugdtraining m.b.t. coronavirus - start 11 mei

Regels training m.b.t. coronavirus

Bij UD starten we met de jeugdtraining vanaf 11 mei. Dit doen we voor de jeugd t/m 12 jaar op zoveel mogelijk dezelfde manier als voorheen, namelijk d.m.v. een circuittraining. Zoals altijd zal er een circuittrainer zijn die verantwoordelijk is voor het uitzetten van de oefeningen en per groep een trainer die de jeugd begeleid. De jeugd van 13 t/m 18 jaar zal worden ingedeeld in groepen, zoveel mogelijk op basis van bestaande teams.

De exacte trainingstijden worden z.s.m. bekend gemaakt, maar het uitgangspunt voor elke groep is een uur training, waarna een kwartier later de volgende groep begint. Deze trainingstijden zullen strikt worden nageleefd om vermenging van groepen te voorkomen.

Door de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt zijn er vooral veel randzaken die anders ingericht gaan worden. Alle voor UD specifieke regels zijn afgeleid van het protocol zoals dat opgesteld is door de NOC*NSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol).

Algemeen

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.

Naast de geldende hygiëne regels zijn er voor sporters en ouders ook regels voorgesteld om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken. We vragen iedereen deze regels door te nemen, waarbij we ouders vragen om deze regels ook met hun kind(eren) te bespreken zodat deze op de hoogte is/zijn.

Voor ouders

 • Kinderen niet eerder dan 10 minuten voor de start van de training op het sportpark.
 • Kinderen worden zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark gebracht.
 • Zet uw kind(eren) af op de parkeerplaats en vertrek direct weer. Dit om de zowel de contactmomenten te verminderen als de doorstroming goed te laten verlopen!
 • Als ouder/verzorger hebt u, tenzij strikt noodzakelijk, geen toegang tot het sportpark, zowel voor, na als tijdens de training.
 • De kantine en kleedkamers zijn gesloten. Laat uw kind(eren) in huis omkleden en douchen.
 • Laat uw kind(eren) voor de tijd thuis naar het toilet gaan en hun handen wassen.
 • Start- en eindtijden zullen strikt worden nageleefd. Zorg dat u uw kind op de afgesproken tijd ophaalt, en houd dit moment zo kort mogelijk.
 • Er zal te allen tijde een coördinator aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Volg de aanwijzingen ter plekke op.

Specifiek voor UD

Op het sportpark zijn delen afgezet om vermenging van trainingsgroepen te voorkomen. Daarnaast geldt er een éénrichtingsregel wat betreft het brengen en halen van sporters.

 • Het brengen gebeurd bij de hoofdingang van het complex. Daar zullen de kinderen opgevangen worden door de coördinator en/of trainers.
 • Ophalen gebeurd bij de zij-ingang via het trainingsveld (kant Bruggink)

Tot slot

We kunnen dit alleen in goede banen leiden met een ieders medewerking. Zowel van de sporters, maar zeker ook van de ouders. Alleen samen zorgen we ervoor dat de jeugd bij UD weer kan, en kan blijven, voetballen!

Alvast bedankt voor jullie medewerking,

Bestuur UD