Toelichting indeling jeugd 2024-2025

De indelingscommissie verwacht in de week van 8 juli de indeling van de jeugd te kunnen presenteren. Hoe deze indeling tot stand is gekomen kun je hieronder lezen.

De KNVB heeft het jeugdvoetbal opgedeeld in leeftijdsgroepen. Voor elk seizoen wordt bepaald in welke leeftijdsgroep de speler/speelster hoort op basis van het geboortejaar. Spelers mogen wel een leeftijdscategorie hoger spelen, maar in principe niet een categorie lager. Een uitzondering kan worden gemaakt door dispensatie voor een speler aan te vragen. Mocht dit nodig zijn passen we hierin maatwerk toe. Dit is ook afhankelijk van de aantallen in de leeftijdsgroepen. Bij de indelingen voor het seizoen 2024-2025 hebben we zoveel als mogelijk geprobeerd kinderen in hun eigen leeftijdscategorie in te delen. Dit heeft een aantal aanpassingen opgeleverd t.o.v. eerdere jaren.

Van de mini’s tot en met Jo9 delen we spelers per jaar in. Vanaf Jo13 kiezen we ervoor om indien mogelijk spelers uit twee leeftijdscategorieën samen te laten voetballen. Dit vanwege het aantal spelers per lichting. Vaak hebben we 2 leeftijdsjaren nodig om tot een elftal te komen. Reden om al bij Jo11 met twee leeftijdsjaren te starten is omdat Jo11 8 tegen 8 speelt en Jo10 6 tegen 6. Voor diverse spelers kan het spelen van 8 tegen 8 meerwaarde hebben t.o.v. 6 tegen 6.

Hieronder de indeling per leeftijdscategorie 2024-2025 aan de hand van de KNVB eisen.

Leeftijdsgroep Geboortejaar
Onder 19 2006 en 2007
Onder 17 2008 en 2009
Onder 15 2010 en 2011
Onder 2012 en 2013
Onder 11 2014 en 2015
Onder 10 2015
Onder 9 2016
Onder 8 2017
Mini’s 2018 en later

Naast de indeling op leeftijd kijken we per leeftijdscategorie ook naar andere punten. Bij UD streven we er naar om kinderen op zijn/haar eigen niveau te laten voetballen. Bij de indelingen voor dit seizoen hebben we de spelers die voetbaltechnisch wat meer ontwikkeld zijn zoveel als mogelijk bij elkaar in een team gedaan. Reden hiervoor is om bij elk team zoveel mogelijk spelers zich op hun eigen niveau te laten ontwikkelen.

We hebben daarbij gekeken naar de volgende 4 punten:

  • Voetbal technisch
  • Voetbal inzicht
  • Motoriek
  • Drive van een speler

Om tot inzicht te komen van deze punten bij spelers zijn er meerdere personen betrokken bij de indelingen. De trainers van de teams, de technisch coördinatoren van een leeftijdscategorie en het hoofd opleidingen samen komen tot de indeling. Dit wordt gedaan door de spelers het gehele jaar te volgen, mee te laten trainen met andere leeftijdsgroepen en door aan het einde van het seizoen een aantal gezamenlijke trainingen/wedstrijden met de nieuwe leeftijdsgroep op te pakken. Zo komen we tot een gedegen onderbouwing van de indeling.

Waar mogelijk houden wij ook rekening met sociale factoren. Elke leeftijd heeft zijn eigen kenmerken in leren en ontwikkelen. Zo leert een kind van 8 weer anders dan een kind van 10. Via onderstaande link van de KNVB worden kenmerken per leeftijd groep beschreven.

https://www.knvb.nl/assist-trainers/training-wedstrijd-en-team/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie

We wensen iedereen een fijne zomer tot en kijken uit naar het seizoen 2024-2025.

Met vriendelijke groet,De indelingscommissie.