UD en de coronacrisis - stand van zaken

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen,

Sinds maart staat heel Nederland, en de rest van de wereld, op z’n kop en staat alles in het teken van het beheersen van het coronavirus. Ons sportpark is al ruim een maand op slot, alle competies zijn gestaakt en zullen ook niet worden niet uitspeeld. In deze moeilijke en zware tijd zien we overal, ook in Weerselo, mooie initiatieven ontstaan om er met z’n allen het beste van te maken. Voorop staat vanzelfsprekend ieders gezondheid.

Huidige stand van zaken

De eerste versoepelingen binnen het kabinetsbeleid, die vanaf 29 april zijn ingegaan, omvatten o.a. nieuwe regels voor het (onder voorwaarden) samen sporten van de jeugd. Na overleg tussen de clubs uit de gemeente Dinkelland, de KNVB en de gemeente zelf is besloten dat sportparken op z’n vroegst op 6 mei hun poorten mogen openen. Bij UD is de jeugdtraining vanaf 11 mei, in aangepaste vorm, hervat. Zowel bestuurlijk als organisatorisch heeft het heel wat voeten in de aarde zodat er verantwoord gesport kan worden. Alle informatie hierover wordt verstrekt via de gebruikelijke kanalen.

Financieel

Zoals bij elke amateurvereniging komen de belangrijkste inkomsten voort uit contributie, sponsoring en kantineomzet. Vooral deze laatste zal uiteraard een stuk lager uitvallen dit jaar.

De impact op de sponsorinkomsten is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Voor veel van onze sponsoren, voornamelijk uit het midden- en kleinbedrijf, zal de nabije toekomst ook in meer of mindere mate onzeker zijn. We hopen uiteraard dat velen ons trouw blijven.

Van de leden rekenen we op solidariteit met de vereniging. De opbrengsten uit de contributie zijn een erg belangrijke inkomstenbron en van groot belang voor het voortbestaan van UD. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn bij het voldoen van de contributie, neem dan contact op, dan zoeken we naar een passende oplossing.

Achter de schermen wordt er ook gekeken naar de uitgaven en waar daar in gesneden kan worden. Hierbij verdienen onze trainers en vrijwilligers die een vergoeding ontvangen een aparte vermelding. Velen hebben aangegeven akkoord te gaan met een verlaging van de vergoeding voor dit jaar. Dank voor deze steun!

Utile Dulce

Het nuttige met het aangename verenigen is in deze tijd moeilijk, maar zal des te belangrijker worden wanneer we met z’n allen deze crisis te boven zijn gekomen. We rekenen op ieders begrip, loyaliteit en solidariteit.

Hebt u vragen, suggesties of andere aandachtspunten, dan kunt u contact opnemen met voorzitter Patrick Kok (voorzitter@udweerselo.nl) of een van de andere bestuursleden (zie website).

Met vriendelijke groeten,

 

Bestuur UD