Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 december 2021

Aan alle leden, ouders van jeugdleden en leden van de Club van 100,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op 19 december vanaf 13:00 uur in de kantine van ons sportpark. Het bestuur zal terugkijken op het afgelopen, bijzondere, seizoen. Ook zullen wij natuurlijk kijken naar het huidige en voorruitkijken naar de komende seizoenen.

Het zal wederom een andere vergadering zijn dan men gewend is. Wij vragen jullie om met onderstaande maatregelen rekening houden:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder moet een negatieve testuitslag (maximaal 24 uur oud – afspraak maken via testenvoortoegang.org), een vaccinatiebewijs of een geldig herstelbewijs met behulp van de Coronacheck-app (en legitimatiebewijs) kunnen laten zien.
 • Houd rekening met de gezondheidscheck. Heb je gezondheidsklachten of heb je contact gehad met iemand met klachten, kom dan niet.

Tot 19 december.

Het Bestuur

 

 

De agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen / ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen ledenvergadering dd 26-11-2020 (op te vragen voor inzage via secretaris@udweerselo.nl)
 5. Algemeen verslag
 6. Financieel verslag
 7. Samenstelling bestuur:
  • Afredend volgens roulatie:
   • Patrick Kok (voorzitter), herkiesbaar.
   • Arjan Asbreuk (lid DB), herkiesbaar,
   • Hans Snijders (onderhoudscommissie), herkiesbaar.
   • Gijs Ensink (sponsorcommissie), herkiesbaar.
  • Verkiezen nieuwe leden:
   • Penningmeester
   • Activiteitencommissie
   • Organisatorischecommissie
 1. Rondvraag
 2. Sluiting