Uitnodiging ledenvergadering nieuwbouw kleedkamers

Aan alle leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een ingelaste ledenvergadering. Deze vergadering zal vooral in het teken staan van de nieuwbouw. Bij de ledenvergadering van 7 december jl. hebben de leden reeds ingestemd om het voorgenomen plan verder uit te werken.

De plannen zijn nu geconcretiseerd. Om de definitieve stap te kunnen maken voor het realiseren van de nieuwbouw is opnieuw goedkeuring van de leden nodig. 

Deze vergadering vindt plaats op donderdag 1 maart in de kantine van ons sportpark, aanvang  21.00u. We staan als vereniging voor het maken van bewuste keuzes. Maak ruimte in uw agenda, kom naar deze vergadering en laat uw mening horen. We hopen op een grote opkomst.

Tot 1 maart 21.00u.

Het Bestuur