Update maatregelen coronacrisis 23 april - Hoe nu verder?

Nu de regering heeft aangegeven dat de jeugd, onder voorwaarden, weer mag trainen worden bij alle clubs de mogelijkheden hiertoe bekeken. Organisatorisch en bestuurlijk heeft dit nogal wat voeten in de aarde. Uit overleg tussen clubs uit de gemeente, de KNVB en de gemeente zelf is naar voren gekomen dat 29 april als startdatum voor alle partijen NIET haalbaar is. Zoals het er nu voor staat gaat ons sportpark niet eerder open dan 6 mei. We houden jullie uiteraard op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Door de huidige maatregelen en de onzekerheid over de mogelijke versoepeling hiervan hebben we ook besloten om het buurtvoetbal en de UDay dit jaar niet door te laten gaan. De intentie is om de UDay aan het begin van volgend seizoen te organiseren.

Bestuur UD